Plan razvoja

U tekućoj 2020. godini planira se daljnji razvoj ustanove: jačanjem kapaciteta, infrastrukture, edukacije zaposlenika, promocija ustanove i dr., prema ciljevima i aktivnostima za 2020. godinu.

Posebna pozornost je trenutno usmjerena na osnivanjem novih dislociranih jedinica u Zadru, Virovitici, Varaždinu i Puli kao i zapošljavanje novih 8 (osam) posebnih skrbnika u novootvorenim dislociranim jedinicama.

Dislocirana jedinica Varaždin pokrivala bi područje sjeverne Hrvatske koja bi uvelike rasteretila sjedište u Zagrebu.
Dislocirana jedinica Virovitica pokrivat će područje zapadne Slavonije i Podravinu, pa bi time rasteretila sjedište u Zagrebu i Dislociranu jedinicu u Osijeku.
Dislocirana jedinica Pula pokrivat će Istarsku županiju, a u bitnome rasteretiti Dislociranu jedinicu Rijeka.
Dislocirana jedinica Zadar pokrivat će teritorij središnje Dalmacije, Zadarsku i Šibensko- kninsku županiju te u bitnome rasteretiti Dislociranu jedinicu Split.

Novim načinom organizacije rada (proširenjem) pored postojećeg Sjedišta u Zagrebu i tri Dislocirane jedinice u Osijeku, Splitu i Rijeci, osnivanjem novih četiriju Dislociranih jedinica (Varaždin, Virovitica, Zadar i Pula) sa zapošljavanjem novih posebnih skrbnika, Centar za posebno skrbništvo bi ostvario teritorijalnu dostupnost svim strankama kao i blizinu sudova koje vode postupke te bi se vrijeme posebnih skrbnika provedeno u putovanjima uvelike smanjilo a promptnost, dostupnost i kvaliteta uvelike pojačali.