Misija

Neovisno zastupanje i zaštita osobnih i imovinskih prava i interesa djece i odraslih osoba te njihova aktivna uloga putem posebnog skrbnika u svim postupcima koji ih se tiču.