Vizija

Specijalizirana ustanova kojom se povećava razina pravne zaštite djece i odraslih osoba te poštuju svi standardi konvencija koje jamče adekvatnu pravnu zaštitu najosjetljivijih skupina.