Kontakt

Centar za posebno skrbništvo
Oreškovićeva ulica 25,  Zagreb
Tel: 01/4833-361,  01/6184-934
Fax: 075/801-869,  01/6293-112


Radno vrijeme:
  •  od 7,30 - 8,00 sati(početak) do 15,30 - 16,00 sati(završetak) 
 
  •  u ljetnom razdoblju od 01.lipnja do 31.kolovoza svake godine - od 7,00 - 8,00 sati(početak) do 15,00 - 16,00 sati(završetak)


U slučaju potrebe stranke se mogu javiti na telefonske brojeve Sjedišta i Dislociranih jedinca ili na e-mail: korisnik6PS@socskrb.hr 

OIB: 15916354928
MB: 04250257
IBAN: HR92-2390001-1100873331