Gdje smo

Sjedište Centra  u Zagrebu, Savska cesta 41/VIDislocirana jedinica Osijek, u Osijeku, Lorenza Jägera 12,Dislocirana jedinica Rijeka, u Rijeci, Franje Čandeka 23 b,Dislocirana jedinica Split, u Splitu, Trg Franje Tuđmana 3.