Djelatnost

Djelatnost  Centra za posebno skrbništvo definirana je člankom  547. Obiteljskog   zakona (Narodne novine, broj 103/2015, 98/19) :

Centar za posebno skrbništvo u obavljanju javnih ovlasti :
 • zastupa djecu u postupcima pred sudovima i drugim tijelima u skladu s člankom 240. ovoga Zakona
 • zastupa osobe iz članka 241. ovoga Zakona

Na temelju javnih ovlasti zastupa djecu u postupcima pred sudovima i drugim tijelima:
 • u postupku osporavanja majčinstva i očinstva
 • u bračnim sporovima i drugim postupcima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi, pojedinim sadržajima roditeljske skrbi i osobnim odnosima s djetetom
 • u postupku izricanja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti suda
 • u postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje
 • kad postoji sukob interesa između djeteta i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova
 • u slučaju spora ili sklapanja pravnoga posla između djece kad ista osoba nad njima ostvaruje roditeljsku skrb
 • u drugim slučajevima ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta, sukladno Obiteljskom zakonu ili posebnom propisu. ( kazneni,  prekršajni postupci ) 

Na temelju javnih ovlasti zastupa odrasle osobe
 • za koje je podnesen prijedlog za lišenje poslovne sposobnosti
 •  kojoj najmanje tri mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika, u stvarima o kojima se odlučuje prema odredbama Obiteljskog zakona
 • štićenika kad postoji sukob interesa između njega i njegova skrbnika ili bliskoga srodnika odnosno bračnog druga skrbnika, u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova
 • štićenike u slučaju spora ili sklapanja pravnoga posla između njih kad imaju istoga skrbnika

Područje nadležnosti  Centra za posebno skrbništvo jest područje Republike Hrvatske.