Javna nabava

Planovi nabave sklopljeni od 01.siječnja 2018.godine dostupni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik odabirom u rubrici Planovi nabave.