Kontakti

CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO
Zagreb, Oreškovićeva ulica 25
OIB: 15916354928
MB: 4250257
IBAN: HR92 2390 0011 1008 73331
e-mail: korisnik6PS@socskrb.hr


RAVNATELJICA:
BOŽANA FOFIĆ, dipl.iur.(bozana.fofic@socskrb.hr)


Zamjenica ravnateljice
BOŽENA VIDOVIĆ ŠARE, mag.iur.(bozena.vidovic-sare@socskrb.hr )

Službenik za informiranje
DANIJELA VUKELIĆ, dipl.iur. , službenica za informiranje (danijela.vukelic@socskrb.hr)
ANA HRSTIĆ, dipl.iur. zamjenica službenice za informiranje (ana.hrstic@socskrb.hr)


Službenik za zaštitu osobnih podataka
DANIJELA VUKELIĆ, dipl.iur., službenica za zaštitu osobnih podataka (danijela.vukelic@socskrb.hr)
ANA HRSTIĆ, dipl.iur., zamjenica službenice za zaštitu osobnih podataka (ana.hrstic@socskrb.hr


Povjerljiva osoba Centra za posebno skrbništvo
SANDRA OKANOVIĆ, mag.admin.publ., povjerljiva osoba Centra za posebno skrbništvo (sandra.okanovic@socskrb.hr)
DIJANA VRANARIČIĆ, mag.iur., zamjenica povjerljive osobe Centra za posebno skrbništvo (dijana.vranaricic@socskrb.hr )
CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, ZAGREB
Oreškovićeva ulica 25


 
IME I PREZIME FUNKCIJA BROJ TELEFONA  
Petra Dobronić​
Ivana Marković
Mateja Lizatović

 
Administrativna služba
 
Božena Vidović Šare Posebna skrbnica 01/6184-932  
Lana Loparić Gregur Posebna skrbnica​ 099/ 472 7928  
Tina Eljuga Posebna skrbnica​ 01/3371-297  
Sanja Manojlović
Nikolina Milošević
Posebna skrbnica​ 01/6184-933  
Petar Vuletić Poseban skrbnik 099/2654 500  
Tea Branković Ustamujić Posebna skrbnica 01/3371-297  
Mateja Sekalec Posebna skrbnica 01/6184-932  
       


FAX: 075/801-869
FAX: 01/6293-112​Podružnica Rijeka,  Franje Čandeka 23b
Voditeljica Podružnice- Tatjana Kurević (tatjana.kurevic@socskrb.hr)
IME I PREZIME   FUNKCIJA BROJ TELEFONA  
Sandra Okanović   Administrativna služba 051/323-480  
Tatjana Kurević   Posebna skrbnica 051/338-537  
Dijana Vranaričić   Posebna skrbnica 051/338-534  
Marina Kos Jovanović   Posebna skrbnica 051/338-534  
Nela Bodrožić-Selak   Posebna skrbnica 051/338-537  

FAX: 051/445-534Podružnica Split,  Trg Franje Tuđmana 3
Voditeljica Podružnice- Sandra Pavela (sandra.pavela@socskrb.hr)
IME I PREZIME FUNKCIJA BROJ TELEFONA  
Ivana Tokić Administrativna služba 021/612-745  
Sandra Pavela Posebna skrbnica 021/612-764  
Dunja Starčević Posebna skrbnica    
Tihana Politeo Posebna skrbnica    
       

FAX: 021/610-196​Podružnica Osijek, Lorenza Jägera 12
Voditeljica Podružnice- Danijela Vukelić (danijela.vukelic@socskrb.hr)
IME I PREZIME FUNKCIJA BROJ TELEFONA  
Sanja Dješka Administrativna služba 031/554-362  
Danijela Vukelić Posebna skrbnica 031/554-365  
Ana Hrstić Posebna skrbnica    
Maja Majski Posebna skrbnica    
Mirela Dubravac  Posebna skrbnica    

FAX: 031/533-344Podružnica Zadar, Put Murvice 14, 23 000 Zadar
Voditeljica Podružnice- Martina Vestić( martina.vestic@socskrb.hr)
tel: 023/316-852
IME I PREZIME FUNKCIJA BROJ TELEFONA  
Martina Vestić Posebna skrbnica 023/316-852  
Filip Bakmaz Posebni skrbnik 023/316-852
Podružnica Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1(prostorije županije)
Voditeljica Podružnice- Ivana Pilek (ivana.pilek@socskrb.hr)
tel: 033/400-463

 
IME I PREZIME FUNKCIJA BROJ TELEFONA  
Ivana Pilek Posebna skrbnica 033/400-463  
Ivan Knežević Posebni skrbnik 033/400-463Podružnica Pula-Pola, Danteov trg 3-Piazza Dante Alighieri 3
Voditeljica Podružnice- Mateja Sekalec (mateja.sekalec@socskrb.hr)