OBAVIJEST O PRESELJENJU

  • Obaviještavamo Vas o promjeni adrese Centra za posebno skrbništvo u Zagrebu.

Nova adresa je CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, OREŠKOVIĆEVA ULICA 25, ZAGREB.


 
  • Obaviještavamo Vas o promjeni adrese Centra za posebno skrbništvo, Podružnica Osijek.
Nova adresa je CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, PODRUŽNICA OSIJEK, TRG ANTE STARČEVIĆA 12A, OSIJEK.